Algemene voorwaarden

Fit family Abonnement
Je gaat van start met een Fit family abonnement voor minimaal 2 of minimaal 6 maanden. Hierna geldt een opzegtermijn van één maand.

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Fit family te accepteren.

Het abonnement stopt automatisch op de dag dat het kind 8 jaar wordt.

Fit family Strippenkaart
Je gaat van start met een Fit family strippenkaart door deze te bestellen op de website of via een mail naar info@fitfamily.com en de betaling van 66,50 euro te voldoen. 

Met deze strippenkaart is het mogelijk om als duo (ouder+kind) 5x mee te doen aan een Fit family workout. De strippenkaart is 2 maanden geldig vanaf de datum van het eerste gebruik.

 Met de bestelling van de strippenkaart verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Fit family te accepteren.

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. Het bedrag wordt vooraf maandelijks geïncasseerd door Fit family, aan het einde van de vorige maand.

Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een herinnering waarbij je het zelf kan overmaken.

Deelname aan de lessen van Fit family wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Fit family is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

Fit family behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht.

Het abonnement wordt afgesloten per koppel (ouder + kind), is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wel is er de mogelijkheid af te wisselen tussen gezinsleden.
Fit family behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout gecommuniceerd via contactgegevens die de deelnemer aan Fit family heeft verstrekt.

De trainingen lopen het hele jaar door. Alleen op nationale feestdagen gaan de workouts niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Op de volgende feestdagen worden en geen workouts gegeven: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst).

Fit family kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen persoonlijke eigendommen.
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door Fit family, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Het is mogelijk om het abonnement eenmaal per jaar gedurende een maand stop te zetten wegens vakantie (of een andere reden). Hiertoe dient een maand van tevoren een mail gestuurd te worden naar info@fitfamily.com.

Deelname aan de Fit family workouts doen de deelnemers geheel op eigen risico.

Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar zijn/haar lichaam en volgt hij/zij de instructies op van de trainer.

Beëindigen
Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden. Een 2-maands abonnement kan opgezegd worden na een minimale duur van 2 maanden. Een 6-maands abonnement kan opgezegd worden na een minimale duur van 6 maanden. Opzegging gaat via een mail naar info@fitfamily.com. Houd rekening met een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden.